.

Посадка во Внуково, ZI515 ORY-VKO 2014-06-07

2014-06-11 19:05:42. .